December 4, 2008

Paul RodenkoPaul Rodenko [Netherlands]
1920-1976

Born in The Hague of a Russian father and a British-Dutch mother, Paul Rodenko had not read a poem in Dutch until 1947. This fact enabled him to have a truly original view of Dutch literature, and he was immediately attracted to the Fiftiers and their writing. Rodenko was primarily an essayist and served as the chief critical advocate and apologist for the Fiftiers and for Dutch experimentalism in general, particularly in his book Tussen de regels: Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie (Between the Lines: Walking and Looking for the Trail in Modern Poetry) of 1956. In 1977 he was posthumously awarded the Dutch prize for critical writing, The Wijnaendts Francken Prize.
BOOKS OF POETRY

Orensnijder tulpensnijder (Amsterdam: Harmonie, 1975).


BOOKS IN ENGLISH

Fire Beside the Sea, trans. by James S Holmes and Hans van Marle (Ijmuiden, The Netherlands: Hoogovens, 1961).


Februarizon

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straaatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano’s.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstremmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

De zon speelt aan mijn voeten al seen ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)February Sun

Again the world goes open like a girl’s room
from white remotenesses street scenes come sailing up
workers with alum hands are building
a windowless house of stairways and pianos.
The poplars with a schoolboy inclination
toss each other a ball full of bird voices
and way up high an invisible airplane
paints bright blue flowers on bright blue silk.

The sun plays at my feet like a serious child.
I wear the downy mask of
the first spring breeze.

Translated from the Dutch by James S Holmes

Robot Poëzie

Poëzie, wrede machine
Stem zonder stem, boom
Zonder schaduw: gigantische
Tor, schorpioen poëzie
Gepantserde robot van taal—

Leer ons met schavende woorden
Het woekerend vlees van de botten schillen
Leer ons met nijpende woorden
De vingers van ’t blaatend gevoel afknellen
Leer ons met strakke suizende woorden
De stemmige zielsbarrière doorbreken:
Leer ons ’t eleven in ’t doodlijk luchtledig
De reine gezichtloze pijn, het vers


(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)
Robot Poetry

Poetry, cruel machine
Voice without voice, tree
Without shadow; gigantic
Beetle scorpion poetry
Armored robot of language—

Teach us with planning words
To peel the rampant flesh from the bones
Teach us with pincering words
To squeeze off the fingers of bleating emotion
Teach us with taut rustling words
To break through the manyvoiced barrier of the soul:
Teach us to live in the deadly vacuum
The pure and faceless pain, the poem

Translated from the Dutch by James S Holmes


Bommen

De stad is stil.
De straten
hebben zich verbreed.
Kangeroes kijken door de venstergaten.
Een vrouw passeert.
De echo raapt gehaast
haar stappen op.

De stad is stil.
Een kat rolt stijf van het kozijn.
Het licht is als een blok verplaatst.
Geruisloos vallen drie vier bommen op het plein
en drie vier huizen hijsen traag
hun rode flag.

(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)


Bombs

The town is still.
The streets
have widened.
Kangaroos look through the window holes.
A woman passes by.
Quickly the echo catches
her step.

The town is still.
A cat tumbles stiffly from the window ledge.
The light is like a shifting block.
Noiselessly three four bombs fall on the square
and three four houses slowly raise
the red flag.

Translated from the Dutch by Peter Glassgold

PERMISSIONS

Dutch poems copyright ©1975 by Paul Rodenko.


“February Sun” and “Robot Poetry”
Reprinted from Dutch Interior: Postwar Poetry of the Netherlands and Flanders, edited by James S Holmes and William J. Smith (New York: Columbia University Press, 1984). ©1984 by Columbia University Press. Reprinted by permission of Columbia University Press.

“Bombs”
Copyright ©2005 by Peter Glassgold.

No comments: