April 28, 2023

Paul Rodenko (Netherlands) 1920-1976

Paul Rodenko (Netherlands)

1920-1976

 

Born in The Hague of a Russian father and a British-Dutch mother, Paul Rodenko had not read a poem in Dutch until 1947. This fact enabled him to have a truly original view of Dutch literature, and he was immediately attracted to the Fiftiers and their writing.

     Rodenko was primarily an essayist and served as the chief critical advocate and apologist for the Fiftiers and for Dutch experimentalism in general, particularly in his book Tussen de regels: Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie (Between the Lines: Walking and Looking for the Trail in Modern Poetry) of 1956.

      In 1977 he was posthumously awarded the Dutch prize for critical writing, The Wijnaendts Francken Prize.

 

 


BOOKS OF POETRY

 

Orensnijder tulpensnijder (Amsterdam: Harmonie, 1975).

 

 

BOOKS IN ENGLISH

 

Fire Beside the Sea, trans. by James S Holmes and Hans van Marle (Ijmuiden, The Netherlands: Hoogovens, 1961).

 

 

Februarizon

 

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open

het straaatgebeuren zeilt uit witte verten aan

arbeiders bouwen met aluinen handen aan

een raamloos huis van trappen en piano’s.

De populieren werpen met een schoolse nijging

elkaar een bal vol vogelstremmen toe

en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig

helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

 

De zon speelt aan mijn voeten al seen ernstig kind.

Ik draag het donzen masker van

de eerste lentewind.

 

(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)

 

 

 

February Sun

 

Again the world goes open like a girl’s room

from white remotenesses street scenes come sailing up

workers with alum hands are building

a windowless house of stairways and pianos.

The poplars with a schoolboy inclination

toss each other a ball full of bird voices

and way up high an invisible airplane

paints bright blue flowers on bright blue silk.

 

The sun plays at my feet like a serious child.

I wear the downy mask of

the first spring breeze.

 

Translated from the Dutch by James S Holmes

 

 

 

Robot Poëzie

 

Poëzie, wrede machine

Stem zonder stem, boom

Zonder schaduw: gigantische

Tor, schorpioen poëzie

Gepantserde robot van taal—

 

Leer ons met schavende woorden

Het woekerend vlees van de botten schillen

Leer ons met nijpende woorden

De vingers van ’t blaatend gevoel afknellen

Leer ons met strakke suizende woorden

De stemmige zielsbarrière doorbreken:

Leer ons ’t eleven in ’t doodlijk luchtledig

De reine gezichtloze pijn, het vers

 

 

(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)

 

 

 

Robot Poetry

 

Poetry, cruel machine

Voice without voice, tree

Without shadow; gigantic

Beetle scorpion poetry

Armored robot of language—

 

Teach us with planning words

To peel the rampant flesh from the bones

Teach us with pincering words

To squeeze off the fingers of bleating emotion

Teach us with taut rustling words

To break through the manyvoiced barrier of the soul:

Teach us to live in the deadly vacuum

The pure and faceless pain, the poem

 

Translated from the Dutch by James S Holmes

 

 

Bommen

 

De stad is stil.

De straten

hebben zich verbreed.

Kangeroes kijken door de venstergaten.

Een vrouw passeert.

De echo raapt gehaast

haar stappen op.

 

De stad is stil.

Een kat rolt stijf van het kozijn.

Het licht is als een blok verplaatst.

Geruisloos vallen drie vier bommen op het plein

en drie vier huizen hijsen traag

hun rode flag.

 

(from Orensnijder tulpensnijder, 1975)

 

 

Bombs

 

The town is still.

The streets

have widened.

Kangaroos look through the window holes.

A woman passes by.

Quickly the echo catches

her step.

 

The town is still.

A cat tumbles stiffly from the window ledge.

The light is like a shifting block.

Noiselessly three four bombs fall on the square

and three four houses slowly raise

the red flag.

 

Translated from the Dutch by Peter Glassgold

 

PERMISSIONS

 

Dutch poems copyright ©1975 by Paul Rodenko.

 

“February Sun” and “Robot Poetry”

Reprinted from Dutch Interior: Postwar Poetry of the Netherlands and Flanders, edited by James S Holmes and William J. Smith (New York: Columbia University Press, 1984). ©1984 by Columbia University Press. Reprinted by permission of Columbia University Press.

 

“Bombs”

Copyright ©2005 by Peter Glassgold.

 


No comments: